Guvernul vrea sa-i transforme pe elevi in Viorica Dancila! Manuale pline de greseli grave!

In: Cultura

Se pare că Guvernul României dorește să-i transforme pe elevi în Viorica Dăncilă. Altfel nu se explică de ce manualele de Geografie și Istorie conțin foarte multe greșeli.

Stan Stoica: „Nici manualul de Istorie nu este mai prejos decat cel de Geografie!
Erori, deficiențe și neclarități în noul manual de Istorie de clasa a VI-a, EDP:
Erori
1. Nume scris greșit: Michelangelo este trecut ca fiind Buonarotti, nu Buonarroti, cum este corect. Este scris greșit de cel puțin 7 ori, la paginile 26, 30 și 31;

2. Trimiteri către hărți inexistente: la pagina 17, elevii au ca sarcină de lucru: „pe baza hărții D, de la pagina 14… realizați…”. La pagina 14 nu există vreo hartă;
3. Trimiteri către aplicații care nu se referă la tema în discuție: la pagina 18, după ce vorbește despre incași și marele Inca, există o trimitere către Aplicația 1, pag. 19. Însă aplicația 1 de la p. 19 se referă la Cristofor Columb și la azteci, nu la incași;

4. Cuvinte folosite greșit: La pagina 53, Activitatea 1 D, este folosit greșit cuvântul „investit”, în loc de „învestit”. „Dumnezeu i-a investit pe regi…”. Poate fi o greșeală a traducătorului din Bossuet, însă chiar și în acest caz autorul ar fi trebuit să corecteze.
5. Titlul unei lucrări scris greșit: La pagina 67, în loc de Candid sau optimismul, autorul a scris Candid sau optimistul;

6. Exprimarea greșită a unor repere cronologice: Pagina 76: „între anii 1793 și 1794”; pagina 88: „între anii 1814 și 1815” și „între anii 1870 și 1871”. A se observa că între acești ani… nu există nimic. Corect era „în anii…”
7. Ani redactați greșit: La pagina 45, Aplicația 1, activitatea (e), vorbind despre Actul de supremație, este dat anul 1543, în loc de 1534, cum apare, corect, de mai multe ori în lecție;

8. Denumire geografică scrisă greșit: La paginile 48 și 56, munții „Urali” (greșit), în loc de „Ural” (corect);
9. Autorul recapitulează teme pe care de fapt nu le-a tratat în lecții. La recapitularea de la pagina 56 introduce o temă nouă, clarobscurul în pictură, despre care de fapt nu a vorbit până atunci;

10. Utilizarea greșită a unor temeni: Autorul relativizează termenul „document”, trecând sub această categorie, pe tot parcursul manualului, inclusiv texte aparținând unor istorici (ex. p. 51, un text din istoricul Aurel Decei este „document”). Când le predăm izvoarele istorice, la clasa a V-a, ei află că documentul este altceva.
11. Termeni explicați greșit:

a. La pagina 26, lecția Renașterea: geneza spiritului european, termenul „perspectivă”, din domeniul picturii, este explicat la dicționar ca fiind un „procedeu geometric care permite redarea, într-o pictură, a impresiei de profunzime…”. De văzut DEX-ul;
b. La pagina 34, cuvântul erezie este explicat ca „necredință”, când de fapt înseamnă o credință greșită, strâmbă, alterată; din nou la pagina 40: „ca să lupte împotriva celor pe care îi considera necredincioși (sau eretici)”;

12. Multe surse istorice sunt… create de autor! Este un lucru privit îndeobște ca fiind grav, în breasla istoricilor, chiar dacă este un manual școlar. Argumente:
a. Prea multe surse istorice scrise sunt redate fără a se respecta forma inițială a textului. Așa cum menționează autorul, sunt adaptări ale unor texte care constituie izvoare istorice (vezi p. 19, 22, 33, 37, 41, 55, 69, 71, 79). Ideea de a adapta textele unor izvoare istorice sau ale unor istorici nu poate fi justificată, mai ales atunci când devine o regulă, și nu o excepție! Munca unui autor tocmai în asta constă: să caute cele mai potrivite texte, care să folosească scopului didactic urmărit. Nu să le creeze!

b. La pagina 51, Activitatea de învățare 1, autorul prezintă „documentul A”, un fragment compact dat ca fiind din Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman. În fapt, este un text alcătuit din fragmente de fraze și propoziții ale marelui istoric care se găsesc răspândite pe zeci de pagini, în ediția din 1978 a lucrării (Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, paginile 159-197). Dacă la alte surse autorul a scris măcar „adaptare”, sau „după…”, procedee oricum discutabile, aici precizarea lipsește. Manualele de istorie de până acum, atunci când dădeau un fragment dintr-un izvor istoric sau dintr-un comentariu al unui istoric, marcau întreruperile de text prin puncte, paranteze etc.

c. Alte surse apar cu mențiunea „după” (ex. „după Eanes Gomez…”, pagina 13, plus multe altele). Sunt și acestea adaptări ale unor texte istorice? Nu se specifică nicăieri.

13. Surse fără … sursă: p. 29; unui text dat ca sursă istorică nu i se precizează… autorul. Într-o paranteză scrie doar „Despre cartea tipărită”; la fel la pagina 41, la sfârșitul unei surse istorice despre Walter Milne scrie doar „Despre Walter Milne”. Nimic despre autorul textului sau despre lucrarea sau sursa de Internet (eventual) din care a fost preluat.

14. Evaluările conțin sarcini imposibil de îndeplinit sau evaluează achiziții pe care autorul nu le-a format:
a. La pagina 98, Evaluare, Subiectul 3, este inclusă o informație care nu se regăsește în lecții: „Devine stat independent în 1830”. Autorul vrea ca elevii să știe că Grecia este acest stat, însă nu le-a spus niciodată acest lucru.

b. La pagina 102, Evaluare finală, Sarcina 6, autorul cere ca pe baza hărții A (Statele latino-americane în sec. al XIX-lea) elevii să numească două state coloniale față de care popoarele latino-americane și-au proclamat independența”. Însă pe hartă este imposibil să citești cu ochiul liber care sunt aceste state! Harta nu se regăsește nici la sfârșitul manualului.

15. Greșeli la redactarea unor sarcini de lucru: La pagina 35, Aplicația 2 de la Studiul de caz Giordano Bruno și Galilei Galilei, elevii au ca sarcină să completeze, „pentru fiecare dintre cei trei astronomi”. De fapt, sunt doar doi, cei cărora le este dedicat studiul de caz. Profesorii și elevii nu vor ști la care al treilea se referă autorul.

16. Concepte istorice de bază explicate imprecis, vag, derutant, simplist: Umanismul este definit (p. 28) ca fiind „o mișcare culturală și științifică din vremea Renașterii care a susținut importanța dezvoltării omului ca ființă liberă, responsabilă și educată precum și a umanității în general”.

Deficiențe/omisiuni:
1. Lipsește manualul digital, pe CD, așa cum au avut manualele de clasa a V-a. Acesta trebuia să cuprindă jocuri interactive, planșe statice, materiale video. Chiar dacă nu toți elevii le foloseau, totuși erau o resursă importantă pentru profesori și elevi!
2. Lipsește studiul de caz Formarea statelor naționale în sec. XIX: Germania (cf. Programei școlare, p. 20: „Toate conținuturile și studiile de caz sunt obligatorii”); formarea statelor naționale Italia și Germania sunt tratate la pagina 88, lecția Statele moderne. Revoluție și emancipare națională, într-o frază (Italia), respectiv, 3 fraze (Germania), când de fapt trebuia să fie un studiu de caz pe două pagini;

3. Voltaire este omis din Studiul de caz ”Montesquieu, J.J. Rousseau, Voltaire” (Programa școlară, p. 11); În manual, Studiul de caz se referă doar la Montesquie și J.J. Rousseau. Numele lui Voltaire este menționat accidental. Pe lângă ignorarea prevederilor Programei, această omisiune este o eroare științifică, deoarece Voltaire întruchipează spiritul iluminist cel puțin la fel de bine ca Montesquieu și J.J. Rousseau;
4. Majoritatea imaginilor sunt în general prea mici, șterse, neclare, cu o rezoluție foarte slabă; În locul CD-ului cu manualul digital, cum aveam la manualul de clasa a V-a, trebuia atașată o lupă!

5. Lipsește evaluarea inițială, care ar fi fost utilă mai ales profesorilor care preiau o clasă a VI-a la care nu au mai predat, și nu numai lor;
6. Tema Revoluția industrială (p. 80-81) este foarte slab tratată:
a. nu vorbește deloc despre răspândirea revoluției industriale în Europa sau pe Glob;
b. nu tratează tema consecințelor revoluției industriale, decât accidental. Nu vorbește despre apariția muncitorimii, creșterea producției, dezvoltarea comerțului etc. Nu se face legătura între creșterea producției și dezvoltarea comerțului și a transporturilor. Singurele consecințe par a fi, conform lecției, creșterea în mărime și importanță a orașelor și exploatarea muncii copiilor.

7. Hărțile sunt puține (doar 14 pe parcursul lecțiilor și studiilor de caz) și foarte slabe calitativ;
a. unele pur și simplu nu sunt lizibile
i. p. 16, în textul lecției sunt menționate insulele Cuba și Haiti, cu trimitere la harta B, însă pe Harta B este imposibil de citit denumirea celor două insule;
ii. p. 27: pe harta Spațiul italian în timpul Renașterii se pot citi doar denumirile mărilor, alte denumiri – ale orașelor Renașterii de exemplu -, putând fi citite doar cu lupa;
iii. p. 91, Anul 1848 în Europa – nu se înțelege mai nimic;
b. există câteva hărți bune, mari, la sfârșitul manualului, însă acestea nu sunt semnalizate pe parcursul manualului, unde trimiterile sunt făcute către hărțile neclare;

8. Există prea puține grafice și tabele cu informații istorice pe care elevii să le interpreteze;
9. Tema Reformei este tratată din perspectivă protestantă, fără echilibru, fără respectarea principiului nediscriminării și al obiectivității istorice. Autorul incriminează (corect!) Biserica Catolică pentru practicile care au constituit cauze ale declanșării Reformei, adaugă chiar (deși nu se afla în Programă) un studiu de caz referitor la Inchiziție și un altul despre Martin Luther, însă omite faptul că nici protestanții nu au fost mai toleranți cu libertatea gândirii și a liberei exprimări. Trebuia evidențiată măcar într-o frază, de dragul echilibrului și al adevărului istoric, faptul că și protestanții au avut „păcate”, nu doar catolicii. Argumente:

a. medicul Miguel Servet a fost denunțat Inchiziției chiar de Jean Calvin, care a furnizat și probele – corespondența sa cu Migauel Servet – pe baza cărora acesta a fost condamnat pentru erezie și ars pe rug la Geneva, în 1553);
b. Giordano Bruno a fost alungat din Helmstadt de către autoritățile protestante, care nu erau de acord cu ideile lui;
c. Henric al VIII-lea a declanșat Reforma deoarece papa nu i-a permis să divorțeze pentru a se recăsători; ulterior Actului de supremație, Henric al VIII-lea a împărțit pământurile celor cca 500 de mănăstiri din Anglia unor apropiați ai săi. A executat numeroși critici care s-au opus desprinderii de Roma, între care și Thomas Morus.

10. La lecția Statele moderne: revoluție și emancipare națională, vorbind despre Congresul de la Viena, autorul omite să vorbească despre împărțirea Poloniei între Rusia, Austria și Prusia. Informația era semnificativă!
11. La pagina 92, lecția Românii și modernitatea, vorbind despre Războiul de independență, merita inserată informația că pe lângă independență a fost obținută și Dobrogea.
12. Pagina 50. Vorbind despre Imperiul otoman, autorul spune că este „stat de religie musulmană”! Un stat nu poate avea o religie! Și oricum Imperiul Otoman a devenit un mozaic etnic și religios, prin înglobarea unor teritorii creștine și iudaice. În aceeași lecție (Soliman Magnificul) se vorbește despre formarea Imperiului Otoman, despre stabilirea capitalei la Constantinopol, fără a se menționa Imperiul Bizantin (element de legătură cu materia de clasa a V-a).

Neclarități, inadecvări
1. Explicații care induc în eroare elevul:
a. p. 26: „Una dintre cele mai impresionante cupole din vremea Renașterii este cea proiectată de Filippo Bruneleschi pentru Domul din Florența”. Nimic în neregulă, doar că termenul „Dom” este explicat la dicționar ca fiind „cupolă în formă de semisferă a unei clădiri monumentale”. Dacă domul este o cupolă, elevul se poate întreba cum de a fost proiectată o cupolă pentru un dom???

2. p. 14: exprimare nepotrivită: „cucerirea civilizațiilor precolumbiene” de către europeni. O civilizație nu poate fi „cucerită”, ci distrusă, desființată, împrumutată, influențată etc. Termenul cucerire este potrivit când vorbim de popoare și teritorii.

3. Autorul a introdus câteva studii de caz care nu erau cuprinse în programa școlară: 1. Cristofor Columb și Fernando Magellan; 2. Inchiziția; 3. Martin Luther; 4. Henric al VIII-lea. Urmările sunt supraîncărcarea materiei, compromiterea ideii că manualele trebuie să respecte programa școlară.
4. La pagina 38 se află explicația inexactă: „Cuvântul protestant a fost utilizat în anul 1529 pentru a-i desemna pe conducătorii germani care au adoptat ideile lui Martin Luther”. Explicație: de fapt, în 1529 au fost numiți „protestanți” 6 principi și reprezentanții celor 14 orașe germane care au protestat față de intenția Dietei imperiale de a limita expansiunea Reformei; ulterior, abia după aceea, în deceniile următoare, termenul a fost folosit în sens mai larg, pentru a-i desemna pe adepții Reformei;

5. La pagina 48, în textul lecției este marcat cuvântul „monarhia”, pentru a fi dat la dicționar. Însă la dicționar este explicat termenul „monarh”! Termenul oricum se face într-a V-a, nu era nevoie neapărat de explicarea lui.
6. La pagina 50, lecția Soliman Magnificul, se face afirmația că în vremea sultanului „erau administrate aproape 40 de asociații culturale”. Termenul „asociații” este nepotrivit. Este un termen modern, care se bazează pe ideea de asociere liberă, pe când instituțiile din vremea lui Soliman erau de fapt societăți imperiale în care erau incluși cei mai de seamă reprezentanți ai unor domenii cultural-artistice (sugestii de lectură: Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman pentru „societățile imperiale”).

7. Pagina 70, „taxa pe ceai” în loc de taxa pe comerțul cu ceai!

Puncte tari ale manualului:
1. Existența unei rubrici intitulate Metodă de învățare, unde sunt indicate și explicate metode interactive de învățare potrivite pentru lecția respectivă;
2. Existența rubricii Trecut și prezent, în care se face legătura între evenimente/procese din trecut și realități din prezent;
3. Evidențierea unor personalități feminine și includerea Proclamației drepturilor femeii și ale cetățenei în tematica Revoluției franceze;
4. Includerea unor aplicații cu valoare didactică ridicată.

Cate E-uri au micii care se vand in supermarketuri? Vezi topul in functie de producatori

In: Topurile zilei

E vară, anotimpul în care românii adoră să iasă la iarbă verde și să facă grătare, de unde nu lipsesc micii. Un studiu realizat de InfoCons, pe 14 produse din carne procesată de tip mici, arată câte E-uri au micii.

În cadrul studiului au fost analizate 14 produse, ce au următorii producători sau distribuitori: Auchan Romania S.A., CRISTIM 2 PRODCOM SRL, Integra SRL, MEGA IMAGE S.R.L., S.C. DOLY-COM DISTRIBUTIE S.R.L., S.C. Smithfield Prod S.R.L., SALBAC S.A., SC ALDIS SRL, SC CARREFOUR Romania SA, S.C. Diana SRL, Selgros cash & carry. 28.57% dintre produse au menționat pe etichetă, pentru producător, doar țara în care au fost fabricate, respectiv România.

Produsele cu cel mai scăzut număr de E-uri au fost:

Denumire produs Brand E-uri Denumire E-uri Nr E-uri
Aldis Mici Pentru Gratar Speciali 900g Aldis E500 bicarbonat de sodiu 1
Carrefour Mici 8 buc. Carrefour E500 bicarbonat de sodiu 1
Cris-Tim Mici Extra 900g Cris-Tim E500 bicarbonat de sodiu 1
Integra Mici Bucur 900g Integra E500 bicarbonat de sodiu 1
Selgros Mici KG Selgros E500 bicarbonat de sodiu 1
Smitfield Mici Domnesti porc-vita 0.9kg Smitfield E500 bicarbonat de sodiu 1

La polul opus, produsele cu cel mai ridicat număr de E-uri au fost:

Denumire produs Brand E-uri Denumire E-uri Nr E-uri
Agricola Mici Gustosi Agricola E300, E500, E262i, E331, E450, E452, E120 acid ascorbic, bicarbonat de sodiu, acetat de sodiu, acetat de sodiu, difosfati, polifosfati, carmin 7
Doly Mici vita-oaie 1kg Doly E500, E262, E331, E120, E160c, E316 bicarbonat de sodiu, acetat de sodiu, acetat de sodiu, carmin, extract de paprika, izoascorbat de sodiu 6

E-urile identificate în produsele studiate sunt: carmin – E120, extract de paprika – E160c, acetat de sodiu – E262, acid ascorbic – E300, ascorbat de sodiu – E301, izoascorbat de sodiu – E316, acetat de sodiu – E331, difosfati – E450, polifosfati – E452, bicarbonat de sodiu – E500.

Sorin Mierlea, președinte InfoCons:

„Cumpărăm mici gata preparați? Cumpărăm micii proaspeți ca să îi gătim acasă? Sau cumpărăm carne și toate ingredientele de care avem nevoie și ne preparăm singuri micii în cazul în care chiar avem poftă? La toate aceste întrebări am încercat să găsim un răspuns și cred că fiecare va înțelege și va știi să aleagă în cunoștință de cauză, urmărind testele comparative InfoCons.”

Peste 20 de tone de dovlecei, pline de pesticide, importate din Turcia si vandute in Romania!

In: Mediu, Social

Inspectorii Autorătăţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVA) au depistat, într-un depozit din judeţul Ilfov, aproape 20 de tone de dovlecei contaminaţi cu reziduuri de pesticide. Dovleceii proveneau din Turcia şi s-a înregistrat depăşirea limitei maxime admise pentru substanţa Metalaxil-M. Nicio cantitate din acest produs nu a ajuns în consum.

ANSVSA a anunţat, luni, că săptămâna trecută, cu prilejul controalelor pentru depistarea reziduurilor de pesticide, inspectorii Autorităţii au prelevat probe din legume şi fructe provenite din ţări terţe, dintr-un depozit din judeţul Ilfov.

„Pentru probele prelevate dintr-un transport de dovlecei provenit din Turcia, analizele de laborator au pus în evidenţă o depăşirea a limitei maxime admise pentru substanţa Metalaxil-M”, anunţă ANSVSA.

Reprezentanţii Autorităţii anunţă că întregul lot de 19.644 de kg de dovlecei a fost distrus prin incinerare (în data de 13.04.2018).

Nicio cantitate din acest produs nu a ajuns în consum.

„Verificările cu această tematică se realizează în posturile de inspecţie la frontieră şi în punctele finale de import, vizează determinarea prezenţei şi a încadrării în limitele admise ale reziduurilor de pesticide din fructele şi legumele provenite din import”, mai anunţă ANSVSA.

Metalaxilul este o substanţă folosită ca fungicid, utilizată pentru combaterea manei la diferite tipuri de legume şi fructe. Are, în general, o toxicitate acută scăzută, putând avea efect alergic pentru ochi şi piele.

Sursa: News.ro

Un expert roman explica de ce sunt atat de viu colorate rosiile din supermarket: E de la vopsea!

In: Sanatate, Social

Rosiile sunt colorate peste noapte. Aceste legume aduse din import si ajunse pe rafturile supermarketurilor din Timisoara sunt vopsite cu o super tehnologie, dupa cum explica rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Regele Mihai I al Romaniei, potrivit Opinia Timisoarei.

Profesorul Cosmin Popescu, rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Regele Mihai I al Romaniei, a explicat de ce rosiile din marile magazine nu au niciun gust, insa au un aspect impecabil. Acesta a explicat ca acestea cresc cu totul altfel decat in clasica gradina, iar serele in care sunt produse arata ca adevarate incaperi din filmele Science Fiction.

„Ceea ce vine la noi, in cea mai mare parte, sunt rosii fara gust, deoarece modul in care sunt ele cultivate, cu tehnologia care e folosita intr-o forma super intensiva, daca discutam de rosii care vin din afara tarii, sunt crescute pe o suprafata de apa, acea cultura hidroponica, intr-o forma pe care o vedem in filmele SF, radacinile sunt in apa si se spreyaza tot ce inseamna elemente nutritive si tratamente intr-un mod extrem de precis calculat pe computer, ceea ce nu-i neaparat rau. Rosia are gust cand isi acumuleaza si isi sintetizeaza partea de zaharuri primind lumina de la soare. Atunci se produc in celula acele elemente de sinteza, procese de sinteza, pentru a simti noi ca au gust”, a explicat profesorul Cosmin Popescu, potrivit Opinia Timisoarei.

Rectorul USAMVB Timisoara a dezvaluit si cum capata rosiile culoarea puternica pe care o au atunci cand sunt asezate pe rafturile marilor magazine. „De multe ori, atunci cand un supermarket comanda o cantitate de rosii, ele se comanda cu 24 de ore inainte. Rosiile fiind inca verzi, se introduce in apa o anumita substanta care le da acea culoare frumoasa de rosu. Din pacate, sunt stimulate pentru a-si schimba culoarea. Din pacate, se practica. Nu e normal, dar e comercial”, a precizat profesorul Popescu.

By: Stefan Mihalache Tags: , , , ,

Cea mai tare reteta: Cum facea mujdeiul de usturoi marele Radu Anton Roman?!

In: Tutorialul Zilei

Sosurile de usturoi sunt răspândite în toatã lumea (mousses d’ail!) aşa cã s-au rătăcit şi pe la noi vreo două-trei variante.

I. Cel mai simplu şi mai sărăcăcios: usturoi, sare, apă. Baza! La-ndemână e să cureţi o căpăţână de usturoi şi să-i baţi căţeii-n draci într-o „chisarniţă” de lemn. Potriveşti o linguriţă de sare grunjoasă şi, când totul e o pastă lipicioasă,se adaugă apă. Merge la orice, carne, mămăligă, peşte.

II. Când la pasta de bază se adaugă o lingură de oţet, o linguriţă de ulei de floarea soarelui şi o lingură de mărar tocat, se cheamă că trecem prin Oltenia.

III. Pentru că, în Transilvania dacă ajungem, lângă oarece ciolan afumat şi fiert, sigur „boreasa” va pune în piuliţa enormă de alamă, pe lângă cel puţin două căpăţâni de usturoi şi sare, şi un pahar de smântână, o lingură de oţet de mere, o linguriţă de miere şi ceva tarhon bine tocat, proaspăt sau în oţet.

Sursa: gustarte.ro

Protectia Consumatorului: Carnati cu solutie pentru dezghetarea drumurilor, vanduti in Romania!

In: Sanatate, Social

Asociația Pro Consumatori (fostă Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România – APC România) membră a Organizației Europene a Consumatorilor, a analizat 116 tipuri de cârnați comercializați în marile structuri comerciale și în magazinele unor producători de produse din carne, potrivit unui comunicat de presă al APC România.

Acest studiu face parte din Campania Națională de Informare și Educare: „Să învățăm să înțelegem eticheta!”. Prin această campanie, experții Asociației Pro Consumatori (APC) își propun să-i învețe pe consumatori să înțeleagă eticheta produselor astfel încât să facă achiziții în cunoștință de cauză pentru familiile lor.

 Studiul a fost realizat de către o echipă de experți ai APC, coordonați de către conf. univ. dr. Costel Stanciu.

Astfel, au fost descoperiți cârnați de casă șu cu câte opt substanțe chimice sau cu soluție de dezghețare a drumurilor!

La 88% din cârnații afumați analizați s-a folosit fum lichid sau aromă de fum!

La 84% din cârnații analizați s-a folosit conservantul nitrit de sodiu!

La 55% din cârnații analizați membrana folosită este artificială, adică realizată din alginat de sodiu, celuloză, gumă de guar, lactat de calciu, clorură de calciu, colagen de vită și coloranți.

40% din cârnații analizați au în compoziție fosfați!

40% din cârnații analizați conțin apă din belșug! 37% din cârnații analizați conțin coloranți obținuți din insecte (coșenile)!

La numai 37% din cârnații analizați apare menționat procentul de carne din compoziția acestora pe etichetă!

34% din cârnații analizați conțin extracte de condimente!

La 28% din cârnații analizați, aroma și gustul au fost intensificate cu glutamat monosodic!

27% din cârnații analizați conțin proteină vegetală din soia!

Numai 8% din cârnații analizați nu conțin aditivi alimentari!

Mai multe detalii interesante pe marginea acestui subiect găsiți aici:

116 tipuri de cârnați analizați de APC!

Video-In viitor asa vom face toti cumparaturi: S-a deschis supermarketul fara case de marcat si cozi!

In: Videoclipul zilei

Cel mai mare retailer din lume a inaugurat astăzi primul supermarket unde nu se stă la coadă și nu se plătește.

Amazon a inaugurat astăzi la Seattle primul supermarket automat denumit Amazon Go. Acesta este deschis de luni până vineri de la 7.00 la 21.00, iar clienţii care îi trec pragul au parte de o experienţă de cumpărare inedită.

Cei care ajung în acest magazin trebuie să scaneze telefonul, apoi pot face cumpărăturile. După aceea, clienţii pot ieşi pur şi simplu din supermarket fără  plătească. Nu mai există cozi şi nici case de marcat. Amazon va trimite bonul de plată cu produsele cumpărate în contul de Amazon al clienţilor.

Anunţat în premieră în decembrie 2016, supermarketul automat trebuia lansat în 2017, însă inaugurarea a fost amânată de mai multe ori din cauza unor probleme tehnice, scria Wall Street Journal, anul trecut.

Sursa: Capital.ro
By: Stefan Mihalache Tags: , , , , , , ,

Tu stii de unde provine si cat de sanatos e somonul din supermarketuri?

In: Economie, Retail

Tu știi ce fel de pește mănânci? Marile lanțuri de magazine importă cantități uriașe de la diverse crescătorii din Europa. Dar acest lucru nu este valabil pentru toate categoriile de pește. De exemplu, deși se află la un nivel scăzut, România a înregistrat o creștere semnificativă a importurilor de somon de Alaska, în 2016.

Astfel, conform datelor Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI), în timp ce în anul 2015 ţara noastră a importat doar 6 tone de somon sălbatic, în 2016 a înregistrat un salt major, la 154 tone. Chiar şi aşa, potrivit aceleiaşi surse, importurile de somon sălbatic din Alaska efectuate în Europa, plasează ţările din Europa de Est, printre care şi România, la coada clasamentului. Astfel în timp ce Europa Centrală a importat 9.463 tone în 2016, Europa de Vest 6.074 tone şi Europa de Sud 3.694 tone, Europa de Est a cumpărat din Alaska doar 1.196 tone.

“Cred că motivele care au stat la baza creşterii consumului de peşte din Alaska sunt: preocuparea unei categorii a consumatorilor pentru o dietă cât mai sănătoasă, în care să predomine produsele sălbatice, ecologice, obţinute prin procedee care nu distrug mediul înconjurător şi care excelează şi în ceea ce priveşte gustul. Nu în ultimul rând, cred că şi povestea din spatele acestor produse care provin de la pescari ce trăiesc din această îndeletnicire de generaţii întregi, are o anumită pondere”, a spus Mihai Cristian Dărmănescu, fondatorul Alfredo Seafood. Potrivit acestuia, compania sa a iniţiat un parteneriat cu ASMI pentru promovarea directă a peştelui şi derivatelor din peşte sălbatic pescuit în Alaska, în marile lanţuri de magazine din România.

Noutatea acestui parteneriat constă în acordul comercial cu anumite companii de pescuit din Alaska şi stabilirea unei strategii de promovare cu ASMI pe piaţa românească.

“Peştii pescuiţi din Alaska sunt printre cei mai buni în ceea ce priveşte calitatea cărnii, de la valoarea nutritivă, la gust. Discutăm despre soiuri de apă sărată, peşti care sunt superiori celor de apă dulce datorită acizilor Omega 3 şi Omega 6 conţinuţi în cantităţi foarte mari”, a mai declarat Dărmănescu. Aceasta a adăugat că produsele se găsesc în cele mai mari lanţuri de hypermarketuri şisupermaketuri din ţară, precum Kaufland, Carrefour, Mega Image, Metro, Cora, Profi, Penny Market.

Rolul peştelui într-o dietă care scade riscul de cancer pulmonar este susţinut de cel mai recent studiu al Societăţii Americane de Oncologie Clinică.

“Journal of Clinical Oncology”, publicaţia oficială a Societăţii Americane de Oncologie Clinică, a dat publicităţii, în luna iulie, un studiu care atestă rolul unei alimentaţii bogată în grăsimi saturate în creşterea incidenţei cazurilor de cancer pulmonar. Specialiştii au ajuns la concluzia că o dietă bazată pe uleiuri ce conţin grăsimi nesaturate, peşte, nuci, fructe, verdeaţă, lactate sărace în grăsimi, cereale integrale şi carne de pasăre, diminuează cu 14% riscul apariţiei cancerului pulmonar.

Sursa: Capital.ro

Nutritionist: Ce se intampla in corpul tau cand mananci sorici?

In: Sanatate, Social

Soriciul nu este mult difeirt de pielea de la pui, iar nutritionistii ne sfatuiesc sa nu exageram cu mancatul pentru ca are multe calorii si se digera greu.

„Şoriciul este foarte caloric, are conţinut mare de grăsimi şi proteine,dar mai mult proteine de calitate inferioară,cum e colagenul.E greu digerabil si nu e indicat in cantitati mari, mai ales de cei care sufera de afectiuni hepatice,biliare sau pancreatice” spune dr. Ionuţ Ştefan, consultant în nutriţie.

Nutriţionistul ne recomandă să dăm la o parte şoriciul şi să consumăm, în schimb pulpa sau muşchiul de porc deoarece, pe lângă cantitatea marea de proteine mai conţine şi vitamine din grupul B şi mult fier. La fel ficatul care conţine foarte mult fier şi B-uri dar şi nucleoproteine şi de aceea ca orice viscer e bine de evitat de pacienţii cu gută.

”Şoriciul e la fel ca pielea de la pui pe care majoritatea persoanelor o aruncă. Nu are valoarea nutritivă a cărnii pentru că e făcut din ţesut conjunctiv”, adaugă şi nutriţionistul Corina Zugravu, conform Doctorul Zilei.

Dezgustator: Bolnavi hraniti cu mancare plina cu viermi, la Constanta!

In: Constanta, Stiri locale

Un caz revoltător a fost reclamat la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa. O mamă care s-a internat cu copilul în unitatea medicală a găsit viermi în mâncarea primită de acolo.

Femeia a filmat totul şi a depus plângere. Produsele alimentare, în regim de catering, sunt furnizate de aceeaşi firmă care în urmă cu câteva luni a fost prinsă cu aproape o tonă de alimente expirate. Aceeaşi companie asigură hrana şi la Spitalul de Urgenţă din Constanţa, cel mai mare din Dobrogea. Autorităţile au început imediat investigaţiile.

Femeia l-a internat pe fiul ei cu scarlatin în Spitalul de Boli Infecţioase din Constanța şi a rămas cu el în salon. Toate celelalte mămici de acolo susţin că au primit mâncare stricată şi au anunţat personalul clinicii, dar nu s-ar fi luat nicio măsură.

“Am vrut să îi dau copilului puţin pește. Când am luat în mână două bucăţele, când am retras mâna, am rămas cu viermele pe deget. M-am uitat atent în mamaliguță – erau viermi. Am încercat să cer explicaţii şi cineva din bucătărie mi-a spus că e un meniu de însoţitor, nu trebuia să îi dau copilului şi că nu păţim nimic că e preparat termic”, spune femeia.

Reprezentanţii spitalului susţin că mâncarea nu a fost pregătită în unitatea sanitară, ci a fost livrată de o firmă de catering. În urmă cu câteva luni, aceasta a fost amendată de Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor, după ce s-au găsit sute de kilograme de alimente expirate.

Stela Halchidis, director Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa: S-au făcut investigaţii de către două organisme abilitate şi totul e în regulă. Nu s-a întâmplat nimic. Au mâncat 200 de persoane aceeaşi mâncare.
Reporter: Ce credeţi că s-a întâmplat? În farfurie erau totuşi nişte viermi…
Stela Halchidis, director Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa: Nu ştiu ce să zic. Pacienta a fost mutată dintr-un salon în altul şi probabil şi-a vărsat nervii în felul ăsta, nu ştiu ce să zic.″

Pe lângă conducerea spitalului, şi Direcţia de Sănătate Publică a demarat o anchetă.

Cristina Schipor, director DSP Constanța: “Acest serviciu nu este al spitalului, este externalizat. S-au găsit probe din mâncare ţinute în recipiente conforme. Au fost 222 de porţii, 73 de porţii trimise la boli infecţioase, din toate porţiile o singură porţie doar o reclamaţie am primit!′

Reprezentanţii firmei de catering susţin că nu ştiu cum a fost posibil un astfel de incident. Tocmai de aceea au început şi ei o investigaţie internă.

Sursa: Pro TV

Ce este, de fapt, halvaua si cat de sanatoasa este ea cu adevarat?

In: Sanatate, Social

Halvaua se numără printre cele mai consumate alimente în perioadele de post religios. Este un aliment cu un conținut foarte ridicat de kilocalorii.

Termenul Halva provine din limba arabă (Halwa) și este folosit pentru a descrie două tipuri de deserturi:

  • pe bază de făină: Acest tip de halva este ușor gelatinoasă și este făcută din făină de cereale, de obicei griș. Ingredientele principale sunt uleiul, făina, zahărul.
  • pe bază de unt și nuci: Acest tip de halva este sfărâmicioasă și, de obicei, făcute din Tahini (pastă de susan) sau alte tipuri de unt de nucă, cum ar fi untul din semințe de floarea-soarelui. Ingredientele principale sunt untul de nucă și zahărul.

Halvaua poate fi, de asemenea, bazată pe numeroase alte ingrediente, inclusiv semințe de floarea soarelui, nuci diverse, fasole, linte și legume cum ar fi morcovi, bostani, cartofi și dovleci.

Ce conține 100g de halva:

15-18 grame de proteine
42-47 grame de glucide
35-40 grame de lipide
550-600 kcalorii
carbohidrați 48-50%
minerale -zinc, fier, fosfor, calciu, potasiu
acizi grași nesaturați- acid oleic și lecitină
polinesaturați- omega 6

Ce ne spune specialistul despre halva

Specialistul mai susţine că halvaua are, pe de altă parte, şi beneficii pentru sănătate: „Consumată raţional, are efecte depurative, antioxidante, tonice şi remineralizante. De altfel, un alt atuu îl are şi în tulburările de memorie, prin conţinutul crescut de lecitină. Până la urmă, foarte importantă e provenienţa produsului şi conţinutul în seminţe de susan, dar recomandarea de bază este şi rămâne consumul limitat de halva zilnic. Excesul se poate transforma într-o veritabilă bombă calorică. Dacă mănânci halva goală până la 30 grame pe zi, nu se depune, dar în combinaţie cu pâinea, tot se depune”, precizează Dan Merişca.

Pentru a avea efecte benefice pentru organism, halvaua trebuie consumată în cantități mici, maxim 30 de grame pe zi, deoarece dezavantajele sunt destule.

Sursa: stil-naturist.com

Reteta lui Chef Scărlătescu pentru a face cele mai bune sarmale de Craciun

In: Tutorialul Zilei

Sarmalele sunt atât de iubite de români, încât se găsesc pe orice masă, când e vorba de o ocazie sau sărbătoare. În foi de viţă sau în foi de varză, sărmăluţele sunt vedetele sărbătorilor de iarnă, deschise de Ziua Naţională. Tot la loc de cinste stau şi mămăliguţa sau fasolea cu ciolan, mâncăruri tradiţionale la români. Pentru a ieși perfecte, e nevoie să aplicați câteva trucuri atunci când le preparați.

Fierte cu dichis, mai bine de 4 ore, sarmalele lui Scărlătescu ţi se vor topi în gură. Nu de alta, dar celebrul jurat de la Chefi la cuţite a explorat ani de zile reţeta, aşa că trucurile lui sunt „de aur”, relatează click.ro.

“Începem prin a toca ceapa mărunt, după care o călim până prinde o culoare uşor aurie şi o lăsăm puţin la răcit. Apoi o amestecăm cu carnea tocată, orezul spălat în prealabil, cimbru, sare, piper. Între timp, alegem cele mai frumoase frunze de varză murată. Împăturim cu grijă conţinutul. După ce am terminat de făcut sarmalele, tocăm varza murată şi o amestecăm cu bulion”, spune chef Scărlătescu.

Este momentul să punem totul în oală. Mai întâi aşezăm un strat de varză, peste care adăugăm câteva foi de dafin, după care aşezăm în mijloc o bucată generoasă de afumătură şi începem să punem un strat de sarmale.

Repetăm cu un strat de varză şi unul de sarmale până când umplem oala. Adăugăm apă şi un pic de ulei, după care le băgăm la cuptor. Gospodinele au nevoie de următoarele ingrediente pentru acest preparat delicios:  2 kg ceapă, 4 kg de carne tocată de porc, 500 gr orez, 40 gr piper, 11 gr/kg sare, 1 bucată de afumătură, bulion, varză murată.

 

!-- Composite Start -->
Loading...